ADMINISTRATIVE / MAINTENANCE STAFF

Mr. Prakash D. Parwar Mr. Saji Xavier Mr. Anto J. Thattill Mr. Tejrao Soni
Mr. Santosh Chamkel Mrs. Mary Indira Norbert Mr. Brain Clayton Mr. Johan Lal Yadav
Mrs. Jagriti Tiwari Mr. Yusuf Khan Mr. Basant K. Namdeo Mrs. Marthe Mathew
Mr. Gagandeep Singh Mr. Mohit Raxe Mr. Vineeth Michael Menon
Mr. Shiv P. Pandey Mr. Rajendra Prasad Mrs. Krishna Bai Mr. Suresh
Mr. Mukesh Kumar Mr. Anil Rajak Mr. James Joseph Mr. Jitendra Charles
Mr. Rajesh Kanojiya  Mr. Raju Fernandes Mrs. Chanda Bai Mr. Sandeep Jhariya
Mr. Jitendra Parihar Mr. Ashish Naygam Mr. Sudesh Parwar Mr. Mohan Markam
Mr. Manish Yadav Mr. Bharat K. Prajapati Mr. Ritesh K. Varshe Mr. Anver Ali
Mr. Santosh Sahu Mrs. Sharmila Lakra Mrs. Rupa Bichhail Mrs. Radha Gautam
Mrs. Arti Matel Mrs. Rajeshwari

NOTICE

Click Here for Admission (Session - 2024-2025)

Click Here for B.Ed.  Admission Enquiry (2024-2025)

B.Ed Second Round Admission Details